Βιογραφίες
Θρησκεία

Μοναχή από το Βέλγιο, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 10 Ιουλίου.
Μοναχή, η μνήμη της οποίας τιμάται από την Εκκλησία στις 22 Αυγούστου.
Κόρη του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε’ του Κοπρώνυμου (741-775), που αφιερώθηκε στον μοναχικό βίο.
Έζησε τον 8ο αιώνα και ήταν υπέρμαχος των εικόνων (εικονολάτρισσα). Για την πίστη της αυτή βασανίστηκε επί αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Ε’ του Κοπρώνυμου...
Μοναχή από την Καρθαγένη της Αφρικής, με σημαντική χριστιανική και φιλανθρωπική δράση. Η μνήμη της εορτάζεται από την Εκκλησία στις 8 Ιανουαρίου.
Θυγατέρα του αυτοκράτορα της Ρώμης Τραϊανού. Τιμάται μαζί με τις πέντε Κανονικές (=μοναχές) από την Εκκλησία στις 22 Μαρτίου για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό
Η Ειρήνη, όμορφη και ευσεβής κόρη, έζησε τον 9ο αιώνα και καταγόταν από την Καισάρεια της Μικράς Ασίας...
Χριστιανή, που διακρίθηκε για το κατηχητικό και φιλανθρωπικό της έργο. Η μνήμη της τιμάται στις 24 Απριλίου.
Εκκλησιαστική υμνογράφος και μοναχή, γνωστή από το δημοφιλές τροπάριο «Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίας περιπεσούσα γυνή» (Τροπάριο της Κασσιανής)...
Ασκήτρια της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 28 Φεβρουαρίου.