Οσία Μαρία η μετονομασθείσα Μαρίνος

Από τα εκκλησιαστικά παράδοξα...

Σύμφωνα με το Συναξάριο της Κωνσταντινουπόλεως, μία Μαρία, αγνώστων λοιπών στοιχείων, φόρεσε ανδρικά ρούχα και εκάρη μοναχή με το όνομα Μαρίνος, χωρίς οι λοιποί μοναχοί να γνωρίζουν ότι είναι γυναίκα.

Μία μέρα που έμεινε σ' ένα ξενοδοχείο κατηγορήθηκε ότι διέφθειρε την κόρη του ξενοδόχου. Η Μαρία-Μαρίνος δέχθηκε τη συκοφαντία, αν και εύκολα μπορούσε να την αποκρούσει.

Εκδιώχθηκε από το μοναστήρι και όταν κάποτε επέστρεψε και πέθανε, αποκαλύφθηκε ότι ήταν γυναίκα. Εν τω μεταξύ, η κόρη του ξενοδόχου είχε ομολογήσει ότι την είχε διαφθείρει ένας στρατιώτης και όχι η Μαρία-Μαρίνος, που από Αθλία έγινε Οσία από την Εκκλησία και η μνήμη της εορτάζεται στις 12 Φεβρουαρίου.