’Αγιος Φλέγων

Ο Άγιος Φλέγων υπήρξε ένας από τους Εβδομήκοντα Αποστόλους, που αποτελούσαν τον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του Ιησού και πρέπει να διαχωρίζονται, τόσο από τους 12 Αποστόλους, όσο και από τον Απόστολο Παύλο.

Η μνήμη του τιμάται στις 8 Απριλίου και την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Φλέγων - και υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο.

Σύμφωνα με το ορθόδοξο Αγιολόγιο, ο Φλέγων ήταν ο πρώτος επίσκοπος Μαραθώνος και ταυτίζεται με τον Φλέγοντα, που αναφέρεται στην προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου (ιστ’ 14).

Σύμφωνα με άλλες εκκλησιαστικές πηγές, ο Φλέγων αναφέρεται ως επίσκοπος Μαράθων, Μαραθών, Μάρθων ή Παρθών.

Το πού κήρυξε και πότε απεδήμησε ο Φλέγων, δεν το γνωρίζουμε.