Ιησούς του Ναυή

Ο Ιησούς του Ναυή υπήρξε επιφανής αρχηγός των Ισραηλιτών και διάδοχος του Μωυσή, που οδήγησε τον λαό του στη Γη της Επαγγελίας. H Εκκλησία τον έχει εντάξει στο Αγιολόγιό της και τιμά την μνήμη του κάθε χρόνο την 1η Σεπτεμβρίου, επειδή στο πρόσωπό του διείδε την προτύπωση χριστιανικών αληθειών.

Ο Γεχοσούα μπιν Νουν (Ιησούς του Ναυή, κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα), καταγόταν από τη φυλή του Εφραίμ και ήταν γιος του Ναυή. Το όνομά του στα Εβραϊκά σημαίνει «ο Γιαχβέ (Θεός) είναι η σωτηρία».

Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες στην έρημο, κατά την πορεία των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο προς την Γη Χαναάν, την Γη της Επαγγελίας (Έξοδος). Ύστερα από το θάνατο του Μωυσή, οδήγησε τους Ισραηλίτες στην διάβαση του Ιορδάνη Ποταμό, στην κατάληψη της Ιεριχούς καί την κατάκτηση της Χαναάν, την οποία μοίρασε στις 12 φυλές του Ισραήλ. Πέθανε σε ηλικία 110 ετών.

Η Χριστιανική Εκκλησία διείδε στο πρόσωπο του Ιησού του Ναυή και την διάβαση του Ιορδάνη την προτύπωση χριστιανικών αληθειών. Αναγνώρισε στον Ιησού του Ναυή τον τύπο του Ιησού Χριστού και στην Χαναάν τον τύπο της βασιλείας των ουρανών. Όπως ο Ιησούς του Ναυή ηγήθηκε τού παλαιού Ισραήλ στην κατάκτηση της Γης της Επαγγελίας, έτσι και ο Ιησούς Χριστός ηγείται του νέου Ισραήλ, των πιστών μελών της Εκκλησίας του, στην κατάκτηση τής βασιλείας τών ουρανών.

«Ιησούς του Ναυή» ονομάζεται το έκτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, που ακολουθεί την Πεντάτευχο. Γράφτηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του από τον Ιησού του Ναυή και εξιστορεί τα γεγονότα από τον θάνατο του Μωυσή έως τον θάνατο του Ιησού του Ναυή. Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι να καταδειχθεί η αξιοπιστία του Θεού με την εκπλήρωση των υποσχέσεών του για την εγκατάσταση του «περιούσιου λαού» στην Γη της Επαγγελίας και ως εκ τούτου να ενισχυθεί η πίστη προς τον Θεό τόσο των συγχρόνων όσο και των μεταγενεστέρων.