Ααρών

Ο πρώτος αρχιερέας των Εβραίων και «δεξί χέρι» του αδελφού του Μωυσή. Η χριστιανική εκκλησία τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 4 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή των Προπατόρων, επειδή διαβλέπει σ’ αυτόν το πρότυπο του αληθινού αρχιερέως Ιησού Χριστού. Τις ημέρες αυτές γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ααρών.