Όσιος Παχώμιος

Ιδρυτής και οργανωτής του κοινοβιακού μοναχισμού, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 15 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Παχώμιος.

Ο Παχώμιος καταγόταν από την Άνω Θηβαΐδα της Αιγύπτου. Μόνασε στην έρημο της Τοβεννησίας επί Νείλου, όπου έχτισε κελί (1325), το οποίο εξελίχθηκε σε μονή και αργότερα σε συγκρότημα μονών με 1400 μοναχούς. Τον Μάιο του 348 προσβλήθηκε από πανώλη και παρέδωσε το πνεύμα.

Απολυτίκιο

Αγελάρχης εδείχθης του Αρχιποιμένος, Μοναστών τας αγέλας Πάτερ Παχώμιε, προς την μάνδραν οδηγῶν την επουράνιον, καὶ το πρέπον ασκηταίς, εκείθεν σχήμα μυηθείς, και τοῦτο πάλιν μυήσας, νυν δε συν τούτοις αγάλλη, και συγχορεύεις εν ουρανίαις σκηναίς.