Άγιος Κλεόπας

Ένας από τους 70 μαθητές του Κυρίου. Η μνήμη του τιμάται από την εκκλησία στις 30 Οκτωβρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Κλεόπας.

Ο Κλεόπας ήταν ένας από τους μαθητές του Ιησού Χριστού, που είδε δύο φορές τον Κύριο. Την πρώτη φορά μετά την Ανάσταση, όταν βάδιζε με τον Σίμωνα προς Εμμαούς και τη δεύτερη όταν ο Χριστός εμφανίστηκε στους Αποστόλους (Λουκά, κδ΄ 13-36).