Τέμπερα

Φθινοπωρινό 
φεγγάρι του χωριού:
μάτι κίτρινο 
του καμπαναριού.

Φεγγάρι κίτρινο, 
σα φθινόπωρο.
Τι φεγγάρι!
Τι φθινόπωρο!

Μάτι κίτρινο
στο καμπαναριό,
κίτρινο φθινόπωρο
στο χωριό.

Κίτρινο φθινόπωρο, 
σα φεγγάρι.
Τι φθινόπωρο!
Τι φεγγάρι!

Φεγγάρι κίτρινο.
Μάτι κίτρινο.