Η Καταστροφή των Ψαρών

Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη 
περπατώντας η Δόξα μονάχη 
μελετά τα λαμπρά παλληκάρια 
και στην κόμη στεφάνι φορεί 
γεναμένο από λίγα χορτάρια
που είχαν μείνει στην έρημη γη.