Το Γιασεμί

Είτε βραδιάζει
είτε φέγγει
μένει λευκό 
το γιασεμί.