Παροιμίες
Ντροπή

Γίναμε θέατρο. (ρεζίλι)
[Ελληνική]

Δεν έχει τσίπα πάνω του.
[Ελληνική]

Έκατσε η πομπή στις στράτες και περγέλαε τους διαβάτες.
[Ελληνική]

Η μισή ντροπή δική σου κι η μισή ντροπή δική μου.
[Ελληνική]

Χάθηκε η τσίπα από πάνω του.
[Ελληνική]