Παροιμίες
Μυστικό

Άλλος δεν ξέρει τ’ αλλουνού, πού τον ετρώει η πλάτη.
[Ελληνική]

Η λέξη που λες κρυφά ακούγεται μακριά.
[Ελληνική]

Καλόπιασε τον αγαθό, να πει τα μυστικά του.
[Ελληνική]

Κρυφή πληγή δε γειάνει.
[Ελληνική]

Μυστικό που ξέρουν δυο, το ξέρει όλο το χωριό.
[Ελληνική]

Ο κόσμος το ’χει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι.
[Ελληνική]

Ο τοίχος έχει αυτιά κι ο κάμπος έχει μάτια.
[Ελληνική]

Ό,τι λέει η μάνα στη γωνιά, το λέει ο γιος στη γειτονιά. (οικογενειακά μυστικά)
[Ελληνική]

Όποιος κρυφακούει τις δικές του πομπές ακούει.
[Ελληνική]