Παροιμίες
Μόνος - Μοναξιά

Απ’ τη συντροφιά που πας σ’ ένα δρόμο, μη χωρίζεις μόνος.
[Ελληνική]

Ένας ίσον κανένας.
[Ελληνική]

Η απελπισία της μοναξιάς είναι η μητέρα κάθε ζευγαρώματος.
[Ελληνική]

Η φυλακή που χτίζεις για τον εαυτό σου δεν έχει διέξοδο.
[Ελληνική]

Κάλλιο μοναχός παρά με κακή συντροφιά.
[Ελληνική]

Μοναχός μήτε στον παράδεισο.
[Ελληνική]

Μοναχός σου χόρευε κι όσο θέλεις πήδα.
[Ελληνική]

Μόνο ο κακός είναι μοναχός.
[Ελληνική]

Ό,τι κάνεις μόνος σου γρήγορα καμωμένο.
[Ελληνική]

Σαν την καλαμιά στον κάμπο.
[Ελληνική]