Παροιμίες
Μετάνοια

Αμαρτία ξομολογημένη η μισή συχωρεμένη.
[Ελληνική]

Η μεταμέλεια δε μετριέται ούτε με πόντους, ούτε με ώρες.
[Ελληνική]

Η μεταμέλεια είναι τα δάκρυα των ανόητων.
[Ελληνική]

Όπου σπέρνει η οργή, θερίζει η μετάνοια.
[Ελληνική]