Παροιμίες
Μέλλον

Κανένας δε μπορεί να βαδίσει προς το μέλλον με τις πλάτες γυρισμένες σ’ αυτό.
[Ελληνική]