Παροιμίες
Λάθη

Κρατά τα δράμια και χάνει τα καντάρια.(Προσποιούνται λάθη, για να ’χουν μεγαλύτερα κέρδη)
[Ελληνική]

Ξερά σκατά στον τοίχο δεν κολλάνε…
[Ελληνική]

Όλοι κάνουν σφάλματα, οι μεγάλοι τ’ αναγνωρίζουν.
[Ελληνική]

Όποιος δεν κοκκινίζει από τα λάθη του είναι σαν να τα επαναλαμβάνει δυο φορές.
[Ελληνική]

Τα λάθη είναι για τους ανθρώπους.
[Ελληνική]

Τα ξένα ψεγάδια φαίνονται.
[Ελληνική]