Παροιμίες
Κυνηγός

Όποιος πάει στο δάσος να κυνηγήσει θα γελαστεί. (Οι αποτυχημένες υποθέσεις δεν έχουν κέρδος.)
[Ελληνική]

Το καλό κυνήγι είναι πιο φτηνό στην αγορά παρά μέσα στο δάσος και στα κατσάβραχα.
[Ελληνική]

Το καλό κυνήγι όλο λόγια…
[Ελληνική]