Παροιμίες
Κακός - Κακία

Δεν αργεί το κακό.
[Ελληνική]

Έβγαλε τον αγλέορα…(φαρμακόγλωσσος)
[Ελληνική]

Είναι καλό το τυρί, αλλά βαλμένο σε κακό ασκί.
[Ελληνική]

Εύκολα οι κακοί ταιριάζουν…
[Ελληνική]

Έχει το φαρμάκι στο στόμα.
[Ελληνική]

Η επιτυχία του κακού πολύ δελεάζει.
[Ελληνική]

Η κακία είναι για την ψυχή ό,τι η σκουριά για το σώμα.
[Ελληνική]

Κακό με κακό δε γιατρεύεις…
[Ελληνική]

Κακός το πρωί, το βράδυ χειρότερος.
[Ελληνική]

Κάλλιο κακό συμβιβασμό παρά κακή απόφαση. (Δίκαιη κρίση.)
[Ελληνική]

Μία γλώσσα τεσσάρων πόντων μπορεί να σκοτώσει έναν άνδρα δύο μέτρων.
[Ιαπωνική]

Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις από κάτω θα τον βρεις. (ραδιούργος)
[Ελληνική]

Όταν γίνεται ένα κακό, άλλα χίλια ακολουθάνε…(Ενός κακού μύρια έπονται)
[Ελληνική]

Πήρε ο στραβός ή ο κουτσός κατήφορο και γλίστρησε και πάει… (Απ’ το κακό στο χειρότερο.)
[Ελληνική]

Τα κακό μαντάτο έρχεται τρεχάτο.
[Ελληνική]

Το αγκάθι από μικρό αγκυλώνει.
[Ελληνική]

Το κακό γρήγορα έρχεται (γίνεται), μ’ αργεί να σιάξει…
[Ελληνική]

Το κακό το ξίδι τ’ αγγειό χαλάει.
[Ελληνική]

Του βγήκε σε κακό ή ξινό.
[Ελληνική]