Παροιμίες
Ιστορία

Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
[Ελληνική]

Ιστορία μου, αμαρτία μου.
[Ελληνική]

Κάθε άνθρωπος γράφει τη δική του ιστορία.
[Ελληνική]