Παροιμίες
Αθωότητα

Η αθωότητα συχνά έχει ανάγκη από ’να προσωπείο.
[Ελληνική]