Παροιμίες
Ηλικία

Δεν έχει κανείς παρά την ηλικία που φαίνεται…
[Ελληνική]

Κάθε ηλικία έχει τα όνειρά της, που πεθαίνουν όπως κι αυτά που γεννιούνται.
[Ελληνική]

Κάθε ηλικία έχει τις χάρες της.
[Ελληνική]

Όποιος στα είκοσι δεν έχει νου, στα τριάντα ας μη προσμένει…
[Ελληνική]

Στα είκοσι θα δουλέψεις, στα τριάντα θα κάμεις, στα σαράντα θα ’χεις. Δε δούλεψες, δεν έκαμες…
[Ελληνική]

Σ’ τσου είκοσι μυαλό, σ’ τσου τριάντα βιο και σ’ τσου σαράντα γυναίκα. Ειδάλλως είτε βιος είτε μυαλό είτε γυναίκα…(Κεφαλλονίτικη)
[Ελληνική]

Τα νιάτα κι ο βήχας δεν κρύβονται.
[Ελληνική]