Παροιμίες
Ζωή

Δεν είναι ο βίος Μάιος, ανθόσπαρτος δεν είναι… (Η ζωή έχει πίκρες και χαρές.)
[Ελληνική]

Είναι βίος και πολιτεία…
[Ελληνική]

Ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει…
[Ελληνική]

Η ζωή συνεχίζεται…
[Ελληνική]

Θάλασσα χωρίς φουρτούνα είναι ανύπαρκτη και ζωή χωρίς δάκρυ δεν υπάρχει.
[Ελληνική]

Θέλω να ζήσω και να ζω, μα όχι για τη ζήση.
[Ελληνική]

Και με τα χίλια βάσανα, πάλι η ζωή γλυκιά είναι.
[Ελληνική]

Καλή ζωή και κακή διαθήκη.
[Ελληνική]

Μη ρωτάς πόσο έζησε, αλλά πώς έζησε…
[Ελληνική]

Μια ζωή χρωστάμε ούλοι μας.
[Ελληνική]

Ο ανήφορος, κατήφορο θα φέρει…
[Ελληνική]

Ο κόσμος είναι γήπεδο και η ζωή είναι μπάλα.
[Ελληνική]

Ο κόσμος είναι σκάλα, άλλοι ανεβαίνουν κι άλλοι κατεβαίνουν.
[Ελληνική]

Όλοι θέλουν να ζήσουν πολλά χρόνια, αλλά κανείς δε θέλει να γεράσει.
[Ελληνική]

Όποιος κυβερνά το σπίτι του κυβερνά και τη ζωή του.
[Ελληνική]

Όσο ζει κανείς μαθαίνει.
[Ελληνική]

Περνούμε τη μισή ζωή μας προτού μάθουμε τι είναι ζωή.
[Ελληνική]

Ρόδα είναι και γυρίζει. (η ζωή, η τύχη)
[Ελληνική]

Του έκανε το βίο αβίωτο.
[Ελληνική]