Παροιμίες
Ζητιάνος

Αν δε ζητήσεις, δε θα πάρεις.
[Ελληνική]

Η ζητιανιά είναι θυγατέρα της ασωτίας και της σπατάλης.
[Ελληνική]

Η ζήτρα, δότρα δε γίνεται.
[Ελληνική]

Καλύτερα ζητιάνος παρά αμαθής.
[Ελληνική]

Οι ζητιάνοι δε χρωστούν ποτέ.
[Ελληνική]

Όποιος γυρεύει και λαβαίνει, άλλη τέχνη δε μαθαίνει.
[Ελληνική]

Χέρια που δουλεύουν, δε ζητιανεύουν.
[Ελληνική]