Παροιμίες
Ζημιά

Καμιά καμπάνα ατρύπητη δε μένει…
[Ελληνική]

Με το κουτάλι μου το δίνει , με τη χουλιάρα μου το παίρνει. (Βοηθά μεν, αλλά ζημιώνει διπλά)
[Ελληνική]

Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. (Απέτυχε, ενώ είχε σίγουρη την επιτυχία.)
[Ελληνική]

Πότε μήλα πότε φύλλα. (κέρδη-ζημιές)
[Ελληνική]