Παροιμίες
Επιτυχία

Βαδίζω αργά, να φτάσω γρήγορα.
[Ελληνική]

Βγήκε ασπροπρόσωπος. (πέτυχε)
[Ελληνική]

Έβαλε λυτούς και δεμένους …(να πετύχει)
[Ελληνική]

Η επιτυχία δεν είναι στραβή.
[Ελληνική]

Η επιτυχία κάνει έναν ανόητο να φαίνεται σοφός.
[Ελληνική]

Όσο αραιώνουν τα παλούκια, τόσο αδυνατίζει ο φράχτης. (Με συνεργασία έχουμε επιτυχία)
[Ελληνική]

Τον καβαλάρη μην τον λυπάσαι που κρέμονται τα πόδια του.
[Ελληνική]