Παροιμίες
Επιμονή

Το βιολί βιολάκι του…
[Ελληνική]