Παροιμίες
Επίδειξη

Αν είσαι και ψηλά βλέπε και χαμηλά.
[Ελληνική]

Ας με λένε δημαρχίνα (ή προεδρίνα) κι ας πεθαίνω από την πείνα. (μεγαλεία)
[Ελληνική]

Καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε κρεμάσω;
[Ελληνική]

Όποιος ψηλά κοιτά, γρήγορα χαμηλώνει.
[Ελληνική]