Παροιμίες
Έπαινος

Αυτός που αρνείται τον έπαινο για πρώτη φορά, το κάνει για να τον επαινέσουν και δεύτερη.
[Ελληνική]

Ο έπαινος κάνει το καλό καλύτερο και το κακό χειρότερο.
[Ελληνική]

Οι πάρα πολλοί έπαινοι είναι κουραστικοί.
[Ελληνική]