Παροιμίες
Εμπόριο

Διαλέγοντας – διαλέγοντας πήρε τ’ αποζούμια. (ή διαλεούρια)
[Ελληνική]

Εγώ στραβώνω και πουλώ, συ άνοιγε τα μάτια σου και πάρε.
[Ελληνική]

Κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρει.
[Ελληνική]

Νταραβέρι να γίνεται…(εμπορική κίνηση)
[Ελληνική]

Ό,τι έχει ο καθένας στην πανέρα του, αυτό διαλαλεί.
[Ελληνική]

Οι αγοραστές χρειάζονται εκατό μάτια κι οι πωλητές κανένα.
[Ελληνική]

Όποιος αγοράζει διάβολο, διάβολο πουλά.
[Ελληνική]

Όποιος πολύ απλώνεται, γρήγορα μαζεύεται. (αποτυχία)
[Ελληνική]

Πούλα ακριβά και ζύγιζε σωστά.
[Ελληνική]

Συχνοπούλα και λιγοκέρδιζε. (Θα ’χεις μεγάλα συνολικά κέρδη)
[Ελληνική]

Το ακριβό είναι και φτηνό.
[Ελληνική]

Το ακριβό πράγμα έχει τον παρά του μέσα.
[Ελληνική]

Το αργαστήρι, θέλει κουτσό νοικοκύρη.
[Ελληνική]

Το εμπόριο δεν ξέρει ούτε φιλίες ούτε ευγένειες.
[Ελληνική]

Το εμπόριο είναι η μητέρα του χρήματος.
[Ελληνική]

Του εμπόρου η τύχη κρέμεται απ’ την αλλαγή του ανέμου και τις διαθέσεις της θάλασσας.
[Ελληνική]