Παροιμίες
Εμπιστοσύνη

Η εμπιστοσύνη είναι αχώριστος σύντροφος της επιτυχίας.
[Ελληνική]

Μην πιστεύεις όσα ακούς. Κι απ’ όσα βλέπεις τα μισά.
[Ελληνική]

Μ’ άφησε στο ποδάρι του. (Μ’ εμπιστεύεται)
[Ελληνική]