Παροιμίες
Ελπίδα

Αλίμονο σ’ εκείνον που μονάχα ελπίζει.
[Ελληνική]

Αυτός που ζει με ελπίδες, πεθαίνει ψεύτης.
[Ελληνική]

Ζήσε, μαύρε μου, να φας τριφύλλι..(Μάταιες ελπίδες)
[Ελληνική]

Η ελπίδα είναι αυτή που μας δίνει κουράγιο στη ζωή.
[Ελληνική]

Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
[Ελληνική]

Μην κρέμεσαι ποτέ από μια μονάχα ελπίδα.
[Ελληνική]

Όποιος τρέφεται με ελπίδες, πεθαίνει της πείνας.
[Ελληνική]

Σπέρνει χωράφια στο γιαλό και άνεμο θερίζει.
[Ελληνική]