Παροιμίες
Ελεημοσύνη

Αν δε δώσεις, δεν αγιάζεις…
[Ελληνική]

Όταν πεινάει το σπίτι σου, ελεημοσύνη μην κάνεις.
[Ελληνική]