Παροιμίες
Έλεγχος

Τον έκανε κόσκινο…
[Ελληνική]

Τον πέρασε από ψιλό κόσκινο…
[Ελληνική]