Παροιμίες
Εκδίκηση

Έχει ο καιρός γυρίσματα, να πληρωθούν τα κρίματα.
[Ελληνική]

Η εκδίκηση είναι πιάτο (φαγητό) που τρώγεται κρύο.
[Ελληνική]

Ο κλότσος, θέλει μπάτσο.
[Ελληνική]

Οι άνθρωποι είναι περισσότερο πρόθυμοι ν’ ανταποδώσουν το κακό που τους έκαναν.
[Ελληνική]

Όποιος σκάβει το λάκκο του αλλουνού, πέφτει ο ίδιος μέσα.
[Ελληνική]