Παροιμίες
Ειλικρίνεια

Η πραγματική ειλικρίνεια δεν έχει ανάγκη από μάρτυρες.
[Ελληνική]