Παροιμίες
Δώρα - Δωροδοκία

Αν δεν αλείψεις (λαδώσεις) τους τροχούς, η άμαξα δεν τρέχει.
[Ελληνική]

Ή με το γλυκό στο στόμα ή με το πουγκί στο χέρι.
[Ελληνική]

Η χάρη θέλει αντίχαρη και πάλι χάρη μένει.
[Ελληνική]

Κι ο βασιλιάς το δώρο του το θέλει.
[Ελληνική]

Τα δώρα και Θεούς έπεισαν.
[Ελληνική]

Τα μικρά δώρα διατηρούν τη φιλία.
[Ελληνική]

Το δώρο θέλει αντίδωρο.
[Ελληνική]

Το δώρο και μικρό, μεγάλη χάρη έχει.
[Ελληνική]

Τσάμπα ξίδι, γλυκό σαν μέλι. -ή- Ξίδι χάρισμα, γλυκό σαν μέλι.
[Ελληνική]

Χάρισμα χωρίς χάρη, δε γίνεται.
[Ελληνική]