Παροιμίες
Αδιάφορος - Αδιαφορία - Ενδιαφέρον

Αλλού τον/την τρώει, αλλού ξύνεται.
[Ελληνική]

Δε μου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη.
[Ελληνική]

Δεν ιδρώνει το αυτί του.
[Ελληνική]

Θα βάλω τον κόπανό μου να κλαίει.
[Ελληνική]

Μαζεύτηκαν πολλοί μουστερήδες. (ενδιαφερόμενοι)
[Ελληνική]

Μ’ έγραψες, με γράφεις…(με αγνοείς)
[Ελληνική]