Παροιμίες
Δυστυχία

Δεν υπάρχει αποτελεσματική άμυνα στην κακοτυχία.
[Ελληνική]

Η δυστυχία είναι η πιο αλάνθαστη ζυγαριά για να ζυγίσεις φίλους και εχθρούς.
[Ελληνική]

Κρύψε τη δυστυχία σου κρυφά να μη σε δούνε οι φίλοι σου οι διπρόσωποι, γιατί θα το χαρούνε.
[Ελληνική]

Όποιος δε βοηθάει, στο τέλος δυστυχάει.
[Ελληνική]

Τα τραγούδια και τα γέλια διώχνουν τη δυστυχία.
[Ελληνική]