Παροιμίες
Δύναμη

Είσαι παλικάρι της φακής.
[Ελληνική]

Έστυψε την πέτρα κι έβγαλε νερό.
[Ελληνική]

Κίνησε γη και ουρανό.
[Ελληνική]