Παροιμίες
Δειλός

Κάλλιο δειλός παρά μακαρίτης.
[Ελληνική]

Ο δειλός φοβάται και χωρίς απειλή.
[Ελληνική]

Πόδια και φωνές έχει ο δειλός.
[Ελληνική]

Του δειλού η μάνα ποτέ δεν κλαίει.
[Ελληνική]