Παροιμίες
Γνώμη

Άλλος το κοντό του κι άλλος το μακρύ του.
[Ελληνική]

Και με τη γνώμη μόνον πολεμάς σαν λιοντάρι.
[Ελληνική]

Καμιά φορά κι ο άγνωστος, φρόνιμη γνώμη δίνει. (Έξυπνες οδηγίες - Δεν έχει συμφέρον…)
[Ελληνική]

Ολονών τη γνώμη δε μπορείς να κάνεις.
[Ελληνική]

Τα λόγια των πολλών, κάνουν τον άνθρωπο τρελό.
[Ελληνική]