Παροιμίες
Γενναιότητα - Ικανότητα

Ένας γενναίος εχθρός είναι καλύτερος από έναν άνανδρο φίλο.
[Ελληνική]

Η ανάγκη κάνει παλικάρι.
[Ελληνική]

Κάλλιο καλορίζικοι παρά ανδρειωμένοι.
[Ελληνική]

Κατά τα έργατα σου «αλληλούια».
[Ελληνική]

Κατά το πάπλωμά σου, άπλωσε τα πόδια σου.
[Ελληνική]

Με τα χαιρετίσματα χατζής δε γίνεσαι.
[Ελληνική]

Μια γενναία καρδιά συντρίβει κάθε εμπόδιο.
[Ελληνική]

Να λείψουν τα πιπέρια σου, να δω την προκοπή σου.
[Ελληνική]

Ο άνθρωπος δε μπορεί να κάνει περισσότερα από όσα κάνει.
[Ελληνική]

Όταν κάνεις ό,τι μπορείς, κάνεις ό,τι πρέπει.
[Ελληνική]

Τελειώνει στο πι και φι…
[Ελληνική]

Της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες.
[Ελληνική]

Το καλό το παλικάρι, ξέρει κι άλλο μονοπάτι.
[Ελληνική]