Παροιμίες
Βιβλίο

Είναι ευκολότερο να μελετάς βιβλία παρά ανθρώπους.
[Ελληνική]

Ένα βιβλίο είναι άριστο, όταν το ανοίγουμε με λαχτάρα και το κλείνουμε με κέρδος.
[Ελληνική]

Ένα βιβλίο που παραμένει αδιάβαστο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά άγραφο χαρτί.
[Ελληνική]

Σπίτι χωρίς βιβλία, δωμάτιο χωρίς παράθυρα.
[Ελληνική]