Παροιμίες
Βάσανα

Όλα ντέρτια κι αυτό βάσανο.
[Ελληνική]

Όποιος κλαίει για τα βάσανα όλου του κόσμου, στο τέλος θα χάσει τα μάτια του.
[Ελληνική]

Τα βάσανά μου είναι πολλά…. Σε ποια πέτρα να τα λέω;
[Ελληνική]