Παροιμίες
Αχάριστος

Αχόρταγο κι αχάριστο, ποτέ να μη βοηθάς.
[Ελληνική]

Βόηθα τον να σε ξαναγκρεμίσει.
[Ελληνική]

Του αχάριστου τη χάρη όποιος κάνει την εχάνει.
[Ελληνική]