Παροιμίες
Ζώα | Ερπετά | Βάτραχος

Εκάκιωσε ο βάτραχος κι η λίμνη δεν το ξέρει. (το περιβάλλον)
[Ελληνική]

Όσο να φτάσει το νερό στη δεξαμενή, ο βάτραχος διψάει… (έγκαιρη βοήθεια)
[Ελληνική]