Παροιμίες
Ασήμαντος

Είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. (δεν παίζει ρόλο)
[Ελληνική]

Είσαι η τελευταία τρύπα του ζουρνά.
[Ελληνική]

Πολύς θόρυβος για το τίποτα.
[Ελληνική]

Το σκοινί το μαλακό, τρώει την πέτρα τη σκληρή. (Οι ασήμαντοι μπορεί να τα καταφέρουν. - Υπομονή)
[Ελληνική]