Παροιμίες
Ζώα | Ερπετά | Σκουλήκι

Έπιασαν σκουλήκια… (βρώμισαν)
[Ελληνική]

Σέρνεται σαν σκουλήκι…
[Ελληνική]

Τον πάτησε σαν σκουλήκι…
[Ελληνική]