Παροιμίες
Ζώα | Έντομα | Διάφορα

Αν κάναν οι μπαμπούροι μέλι, θα ’τρωγα κι εγώ η καημένη… (ανικανότητα)
[Ελληνική]

Είναι μια κατσαρίδα αυτή…
[Ελληνική]

Έκανε τον ψόφιο κοριό… (Σαν να μη συνέβαινε τίποτα)
[Ελληνική]

Μου ’γινες τσιμπούρι… (υπερβολικά ενοχλητικός)
[Ελληνική]

Σε βλέπει σαν κουνούπι… (ασήμαντο)
[Ελληνική]

Το κουνούπι μπαίνει στη μύτη. (Οι αδύναμοι εκδικούνται)
[Ελληνική]

Τον έφαγε η μαρμάγκα… (συμφορές)
[Ελληνική]

Τον τρώει το σαράκι… (βάσανα, έγνοιες)
[Ελληνική]