Παροιμίες
Ζώα | Έντομα | Μύγα

Δε χάφτω μύγες…
[Ελληνική]

Έβγαλε απ’ τη μύγα σπλήνα (ή ξίγκι). (τσιγκούνης)
[Ελληνική]

Έβγαλε η μύγα κώλο κι έχεσε όλο τον κόσμο. (επίδειξη)
[Ελληνική]

Έκανε η μύγα αλώνι και γυρίζει και μαλώνει… (Ανίκανοι, που όμως πέτυχαν)
[Ελληνική]

Έκανε τη μύγα ελέφαντα. (μεγαλοποίησε)
[Ελληνική]

Έχε μέλι και να δεις τις μύγες πως έρχονται…
[Ελληνική]

Θα φάει η μύγα σίδερο και το κουνούπι ατσάλι. (δύσκολες καταστάσεις)
[Ελληνική]

Μεγάλο όνομα άμα ακούς, να περιμένεις λίγα. Χχρυσή λεν τη χρυσόμυγα, μα παραμένει μύγα…
[Ελληνική]

Ο αετός μύγες δεν πιάνει.
[Ελληνική]

Οι μύγες, μέλι δε βγάζουν!
[Ελληνική]

Όποιος έχει μύγες, μυγιάζεται… (υποψίες)
[Ελληνική]

Όσα λόγια σου ’λεγα, τόσες μύγες έχαφτες… (ψέματα)
[Ελληνική]

Περισσότερες μύγες πιάνεις με το μέλι παρά με το ξίδι.
[Ελληνική]

Πέταξέ του μια μύγα, θα σου πατάξει χίλιες.
[Ελληνική]

Πήρε ό,τι σηκώνει η μύγα στα φτερά της… (ελάχιστα)
[Ελληνική]

Σαν τη μύγα μες στο γάλα… (ξεχωρίζει)
[Ελληνική]

Σε κλεισμένο στόμα, μύγα δε μπαίνει.
[Ελληνική]